Algemene voorwaarden

Anne Neijnens

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • Je je aanmeldt voor een online of offline training, cursus, retreat, lidmaatschap of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • Je een (digitaal) product aanschaft via de website.
  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.

Annulering – Bedrijven / ondernemers

Annulering is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om bij een open inschrijving retreat een ander voor je in de plaats te laten gaan. De financiële afhandeling dien je dan onderling af te stemmen. Het verplaatsen van jouw deelname naar een andere datum op jouw verzoek is tot twee maanden voor aanvang van het retreat in gezamenlijk overleg mogelijk.

Annulering – Consumenten / particulieren

Producten en diensten die je via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar info@anneneijnens.nl.

Online producten en diensten

Bij het aanschaffen van een online product of dienst waarbij de levering al tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaatsvindt, zie je vanaf het moment dat de training, retreat, cursus, lidmaatschap start af van het herroepingsrecht. Een online programma is gestart op het moment dat de eerste les online staat en je hierover bericht hebt ontvangen.

Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als ik door ziekte of overmacht geen training/coaching kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training/coaching/retreat in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Verplaatsing datum retreat

In geval van onvoldoende deelnemers kan ik een retreat datum (open inschrijving) verplaatsen.

Opzegging

Het opzeggen van een lidmaatschap kan op elk moment gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan per brief of e-mail.

Aansprakelijkheid

Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom

Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen, lidmaatschap of retreats, in werkboeken en dergelijke, heb ik zelf ontwikkeld, hiervan ben ik auteursrechthebbende en deze werken mogen niet worden verspreid. Teksten in nieuwsbrieven, e-books, audio’s, video’s en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw (bedrijfs)gegevens. Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met anderen.